Peruutusehdot

Osanoton peruutus ja peruutusturva

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumismaksua ei palauteta tai sitä ei voi siirtää toiselle henkilölle ilman peruutusturvaa. Ilmoittautumisen yhteydessä voit lunastaa 20 EUR hintaisen peruutusturvan.

Peruutusturva mahdollistaa osallistumisen peruutuksen 7 päivää ennen kilpailutapahtumaa.

Järjestäjän vastuu osallistujista alkaa vasta, kun osallistujat ovat ilmoittautuneet tapahtumapaikalla.

 

Peruutusehdot

Peruutusturvan hankkinut osallistuja voi tehdä peruutuksen viimeistään seitsemän päivää ennen kilpailutapahtumaa. Peruutus tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: tourlakeland@lahtievents.fi

 

Maksaminen

Ilmoittautuminen ilmoittautumislomakkeen kautta onnistuu pankkitunnuksilla tai luottokortilla, jolloin maksu suoritetaan järjestelmään ja se kirjautuu automaattisesti suoritetuksi.

Muut mahdolliset (lisä)palvelut on mahdollista ostaa erillisen tilauslomakkeen kautta, jolloin kyseiset palvelut laskutetaan ostotilanteen yhteydessä verkkopankin kautta tai pankki-/luottokortilla.

 

Tapahtumalisenssi, vakuutukset ja turvallisuus 

Osallistujien on huolehdittava tarvittavasta vakuutusturvasta itse. Jokaisella tapahtumaan osallistuvalla on oltava kilpailulisenssi. Osallistujalla on mahdollisuus ostaa tapahtumakohtainen lisenssi ilmoittautumisen yhteydessä. Tapahtumalisenssi sisältää vakuutuksen, jonka vakuutusehdot löytyvät liitteenä.
Suomen Pyöräily ry:n voimassa olevan lisenssin omistajan tulee ilmoittaa lisenssinumero ilmoittautumisen yhteydessä.

Linkki Suomen Pyöräily ry:n lisensseihin: https://pyoraily.fi/suomenpyoraily/lisenssit/

 

Turvallisuus ja viranomaismääräykset

Tapahtumassa noudatetaan yleisiä turvallisuusohjeita sekä voimassa olevia viranomaismääräyksiä. Lisäksi tapahtumajärjestäjä voi itse laatia tarkentavia sääntöjä ja ohjeita. Mikäli osallistuja vaarantaa muiden osallistujien turvallisuuden tai muutoin vakavasti rikkoo tapahtuman sääntöjä, voidaan hänet poistaa tapahtumasta kilpailunjohtajan päätöksellä. Tällöin osallistuja vastaa itse poistamisen aiheuttamista kustannuksista, eikä hänellä ole oikeutta saada hyvitystä maksetusta osallistumismaksusta.

 

Force Majeure

Jos sattuu tulipalo, vesivahinko tai muu sellainen ylivoimainen este, joka aiheuttaa sen, että tapahtumaan vaadittavat yksityiskohdat eivät tilaisuuden järjestämisajankohtana ole sellaisessa kunnossa kuin niiden käyttäminen sopimustarkoitukseen edellyttää tai jos viranomaiset kieltävät tapahtuman järjestämisen tai antavat määräyksiä, joiden myötä tapahtuma perutaan. Tällöin järjestäjä vapautuu sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, eikä se ole velvollinen korvaamaan osallistujalle syntyneitä tai syntyviä kustannuksia, eikä korvaamaan ylivoimaisesta esteestä aiheutuvaa vahinkoa tai ansionmenetystä.

 

Vallitseva pandemiatilanne – Covid

Mikäli tapahtuma joudutaan perumaan vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi, siirtyy ilmoittautuminen lisenssiä lukuunottamatta automaattisesti vuoden 2023 tapahtumaan.